Links

Dansk selskab for musculoskeletal medicin: dsmm.org
Danske fysioterapeuter: fysio.dk
Hjemmeside med mange eksterne links: fysiolink.dk
Oplysninger om rygsygdomme og øvelser: ryg.dk
Mensendieck gymnastik: dansk-mensendieck.dk
Fysioterapeut Lotte Eriksen: le-ryg.dk
Fysioterapeut Karina Nikolajsen: rygklinik.com
Fysioterapeut Mette Munksgaard: mettemunksgaard.dk