Om scoliose

En 19 årig ung mand kom til mig med kroniske smerter i lænden. Han var 3 år tidligere faldet på halen, og det havde været så voldsomt, at han ikke siden kunne dyrke idræt. Desuden havde det også medført koncentrationsbesvær. Min patient var nu i alvorlig tvivl om, hvorvidt han kunne klare en videregående uddannelse.

Patienten havde været hos en specialist, der fortalte, at han havde en scoliose dvs. skævhed i ryggen. Scoliosen skulle således være årsagen til smerterne. Det er det aldrig! – En scoliose er sekundær til et rygproblem, og gør ikke i sig selv ondt.

Patienten kom til behandling i Rygklinikken Prometheus. Efter korrektion af dysfunktionen i ryggen og af de sekundære spændinger i nakken, som gav hovedpine og koncentrationsbesvær, havde han det fint. Moderen sagde efterfølgende, at han efter behandlingen var blevet den glade dreng igen.

Det er vist ved videnskabelige undersøgelser, at rygsmerter hos børn og unge er et lige så stort problem som hos voksne. Det betyder, at det ikke er slidsygdom, men oftest skader, der ligger til grund for rygsmerterne. Rygproblemerne skal derfor behandles som skader, og det er det, vi tager udgangspunkt i i Rygklinikken Prometheus. På den måde gør vi folk raske!

Stig Thomsen