Piriformissyndrom – som at have en smertefuld “ært” i ballen

Bente Klarlund bliver d. 3. juli 2013 i sin brevkasse i Politiken spurgt om, hvad årsagen er og, hvad man kan gøre ved følesen af at have en smertefuld “ært” i ballen – det såkaldte piriformissyndrom. Bente Klarlund forklarer korrekt om, at piriformismusklen er en muskel i bækkenet, der udadroterer hoften, og at den, når den kramper sig sammen, kan give ischiassymptomer. Det er derimod ikke korrekt, når hun skriver, at man ikke kender årsagen til, at piriformismusklen kramper sig sammen!

Årsagen er velkendt og veldokumenteret indenfor kredsen af muskuloskeletalmedicinere og det er enkelt og effektivt at behandle lidelsen. Tilstanden skyldes en dysfunktion af 4. eller 5. lændehvirvel på samme side som piriformiskrampen. En dysfunktion er en veldefineret tilstand, der via en myotatisk refleksbue påvirker sympaticus således, at den påvirkede muskel kommer i en konstant forøget spændingstilstand og således let kramper. Denne mekanisme er velkendt og er beskrevet i lærebøger om muskelfunktion.

Det specielle er, at vi, der behandler med muskuloskeletal medicinske metoder, har taget konsekvensen af denne viden. Derfor har vi succes med behandlingen af dysfunktioner, som nok er den hyppigste årsag til fejlfunktioner i bevægeapparatet og deraf følgende smerter.

Så ved brug af muskuletal medicinsk behandling kan piriformissyndrom nemt og effektivt behandles helt uden piller, botox eller kirurgi!